GDP Per Capita là gì? Đặc điểm bình quân trên đầu người

Mỗi quốc gia có một chỉ số GDP dựa trên cơ sở cá nhân. Vậy, GDP Per Capita là gì? Đặc điểm của GDP ra sao? Tìm hiểu những thông tin sau đây để biết chỉ số này quan trọng ra sao đối với một quốc gia.

GDP Per Capita là gì?

GDP Per Capita là thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là GDP bình quân đầu người hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội bình quân trên đầu người. Đây là số liệu GDP của mỗi quốc gia trên cơ sở mỗi cá nhân. Chỉ số này được tính bằng công thức như sau:

GDP bình quân đầu người trong một năm = Tổng sản phẩm trong nước trong năm / Dân số trung bình trong cùng năm.

Trong đó, tổng sản phẩm trong nước được tính bằng ngoại tệ USD theo tỷ giá hối đoái và tỷ giá sức mua tương đương. GDP bình quân đầu người được tính bằng VND.

GDP bình quân đầu người là thước đo phổ quát dùng để đo lường mức độ giàu có của mỗi quốc gia trên toàn cầu. Đồng thời thuật ngữ này còn được dùng bởi các nhà kinh tế của mỗi quốc gia để xem sự tăng trưởng kinh tế.

Đặc điểm của GDP bình quân trên đầu người

Như đã nêu trên, GDP bình quân đầu người là thước đo phổ biến dùng để đo lường mức độ giàu có. Vì các yếu tố được tính GDP thường xuyên được theo dõi trên quy mô toàn cầu nên dễ dàng cho việc tính toán và sử dụng. Cũng vì thế mà đây cũng là đơn vị được lựa chọn thứ hai để phân tích mức độ giàu có của các quốc gia, nhưng cũng ít được dùng rộng rãi.

GDP bình quân đầu người thể hiện giá trị sản xuất kinh tế sẽ được quy cho mỗi công dân. Cụ thể, giá trị thị trường GDP đầu người có thể đóng vai trò là thước đo giá trị cho sự thịnh vượng.

Năng suất kinh tế của một quốc gia cũng được thể hiện bằng GDP. Theo đó, kinh tế của một quốc gia cho thấy giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ mà GDP tạo ra. Tại Mỹ, báo cáo GDP được Văn phòng nghiên cứu kinh tế thể hiện hàng quý.

Các nhà kinh tế theo dõi báo cáo hàng quý để so sánh với các số liệu tăng trưởng hàng quý hay hàng năm. Từ đó, giúp phân tích tình trạng tài chính tổng thể của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp còn sử dụng GDP để đưa ra các quyết định về chính sách tài khoản. Trong khi đó, các nhà kinh tế ngân hàng trung ương sử dụng GDP để quyết định đến chính sách tiền tệ.

Các nhà kinh tế sử dụng GDP bình quân đầu người để hiểu hơn về năng suất trong nước. Cũng từ đó so sánh năng suất của quốc gia mình so với các quốc gia khác, đồng thời GDP bình quân đầu người còn xem xét cả GDP của một quốc gia và dân số. Vậy nên, điều quan trọng là cần hiểu rõ yếu tố đóng góp vào kết quả chung và những ảnh hưởng đến tăng trưởng do những yếu tố này.

Nếu GDP bình quân đầu người của quốc gia đang tăng và mức dân số ổn định thì đây có thể là kết quả của những tiến bộ công nghệ. Từ đó giúp cho mức sản lượng sản xuất tăng nhiều hơn với cùng một mức dân số.

Một số quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhưng dân số ít. Điều này có nghĩa là quốc gia đó đã xây dựng một nền kinh tế tự cung tự cấp dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào sẵn có.

Một số quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhất quán nhưng nếu dân số tăng nhanh hơn GDP thì tăng trưởng bình quân đầu người sẽ là âm. Nhưng đây không phải là một hiện tượng với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia có thể vượt xa tốc độ tăng trưởng dân số.

Các quốc gia có mức GDP bình quân đầu người thấp, chẳng hạn những quốc gia ở Châu Phi có dân số tăng nhanh với mức tăng trưởng GDP ít dẫn đến nguy cơ suy giảm về mức sống.

Với những thông tin đã chia sẻ, hi vọng giúp chúng ta hiểu rõ GDP Per Capita là gì. Nhìn chung, đây là chỉ số phát triển mà mỗi quốc gia thường xuyên theo dõi định kỳ để dự đoán tình hình phát triển kinh tế.