Fair trade là gì? Vai trò và nhiệm vụ trong nền kinh tế thương mại

Fair trade là gì? Đây là xu hướng công bằng trong thương mại kinh tế mà xã hội đang hướng đến. Cùng xem ý nghĩa cũng như vai trò, nhiệm vụ, công việc cụ thể của Fair trade qua phần trình bày dưới đây.

Fair trade là gì?

Fair trade là từ tiếng Anh có ý nghĩa là thương mại công bằng. Đây là chiến lược nhằm giảm nghèo mà thông qua việc thúc đẩy sự công bằng trong thương mại giúp phát triển bền vững. Thương mại công bằng được hiểu là việc hợp tác trên nền tảng của sự đối thoại, minh bạch và tôn trọng đối với con người và môi trường tự nhiên.

Fair trade đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững về mặt xã hội, kinh tế thông qua các điều kiện thương mại lành mạnh. Từ đó, đảm bảo quyền lợi cho sự phát triển của các nhà sản xuất, công nhân và chủ đất. Thương mại công bằng tạo điều kiện phát triển bền vững nhờ vào việc cung cấp các điều kiện kinh doanh tốt hơn.

Tổ chức thương mại công bằng do khách hàng kiểm chứng. Một loạt các hoạt động tham gia tích cực và hỗ trợ sản xuất, nâng cao nhận thức. Đồng thời vận động sự thay đổi trong các quy tắc và thực hành của thương mại truyền thống.

Những nhiệm vụ chính của thương mại công bằng

Fair Trade giúp tạo ra sự công bằng và khác biệt trong cuộc sống. Thương mại công bằng làm việc với các doanh nghiệp, các nhà xã hội và người tiêu dùng. Đặc biệt là công dân và nông dân sẽ có tiếng nói hơn trong công việc tạo sự công bằng, thực hiện nhiệm vụ trao quyền.

Thương mại công bằng có một tầm nhìn, nghĩa là trong đó các nhà sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo an toàn và bền vững. Họ làm hết khả năng của mình và tận hưởng giá trị của mình.

Bên cạnh đó, thương mại công bằng là cầu nối giữa người lao động với các doanh nghiệp. Theo đó, những người lao động nghèo hay nông dân đều có thể hưởng sự công bằng từ công sức của mình.

Tại sao cần thương mại công bằng?

Người tiêu dùng có thể biết và có thể can thiệp tới mức thu nhập thỏa đáng của người sản xuất. Không phải tất cả các giao dịch đều công bằng, bởi những nông dân và công nhân mặc dù là những nhân tố đứng đầu chuỗi sản xuất nhưng thường không nhận được lợi nhuận thỏa đáng mà phải chịu mức lương thấp.

Đồng thời người tiêu dùng có thể gây tác động đến người sản xuất. Từ đó, người sản xuất có thể tạo ra những thỏa thuận tốt hơn. Phát triển các giá trị và chuỗi cung ứng qua hệ thống nhãn hàng Fair trade. Hiện nay, trên thế giới có hơn 32.000 sản phẩm thương mại công bằng trên thị trường.

Những công việc cụ thể của Fair trade 

Thương mại công bằng đặt ra các tiêu chuẩn liên quan đến tiêu chuẩn xã hội, kinh tế, môi trường, và cả công ty và nông dân. Riêng đối với người nông dân cần phải đảm bảo về quyền lao động và môi trường làm việc của họ. Giá cả chi trả cho Fair Trade sẽ được đầu tư vào công ty hay doanh nghiệp nhằm phục vụ cộng đồng.

Fair trade cấp phép về chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn bởi nông dân, công nhân và các công ty là một phần của chuỗi cung ứng sản phẩm. Trên các sản phẩm bao bì sẽ thể hiện rõ bằng con dấu FAIRTRADE. Đối với các sản phẩm mang dấu hiệu Fair trade có thể cung cấp một thành phần theo điều khoản trong phạm vi.

Do nhu cầu mua sắm đã thúc đẩy các công ty bắt đầu suy nghĩ về tính bền vững để xem xét liệu có nên hợp tác theo cách nào đó với chương trình bền vững của doanh nghiệp. Fair trade so sánh cách thức hoạt động của chương trình với các nguyên tắc cốt lõi.

Fair trade vận động đối xử công bằng với nông dân để đảm bảo công bằng hơn trong công việc. Đồng thời tuyên truyền nhận thức của người nông dân, lao động nghèo trong các hoạt động kinh doanh, sự thiếu công bằng trong các giao dịch.

Như vậy, Fair trade là gì? Bài viết đã chia sẻ chi tiết về khái niệm này. Nhìn chung, đây là mục tiêu được các nước đang phát triển vận dụng và hướng đến hoàn thiện nhất, tạo sự công bằng giữa người lao động và nhà sản xuất.