Hành trình tìm việc làm có thể là bất kì điều gì – bực bội, hài lòng, nhàm chán, hoặc thậm chí là thú vị – nhưng nó ít khi đòi hỏi phải gấp gáp. Thật khó để đưa ra một định nghĩa chính xác cho hoạt động tìm...