Chuyên mục: Kỹ năng

Cách Viết Thư Xin Việc Bình Dương

Thư xin việc đã “chết”, hoặc chúng tôi đã nói như vậy. Nhiều nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng việc làm Bình Dương thậm chí bỏ qua nó, thay vào đó chọn cách đọc sơ yếu lý lịch. Tuy nhiên, ảnh hưởng của họ có thể suy yếu, nhiều người phải đối mặt …